Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Családsegítés térségi keretekben...

Az Ajkai Szó 2013. október 25-én pénteken megjelent számából:

Családsegítés térségi keretekben

Térségi feladatellátást, gazdaságos működtetést, magas színvonalú szakmai munkát tesz lehetővé a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely nyár óta részben megváltozott feladatkörrel, térségi keretek között működik.

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója, a Társulási Tanács, amely az ellátandó települések (Ajka, Halimba, Öcs, Szőc, Úrkút) polgármestereiből áll, októberi ülésén az új szervezet működési kereteit meghatározó témákról döntött. A döntésekről Tóbel János, Halimba polgármestere, a társulás elnökhelyettese tájékoztatta lapunkat.

- Először a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás és Szolgálata 2013. évi költségvetését tárgyaltuk meg és fogadtuk el. Tekintettel arra, hogy a térségi szervezet 2013. július 1-jével alakult, a költségvetést a második félévre terveztük. A Társulás bevételét a székhely település (Ajka) által megigényelt normatíva képezi. A normatív támogatás összegét Ajka Város Önkormányzata pénzeszközátadási megállapodás keretében adja át a Társulásnak. A társult önkormányzatok közül Halimba Község Önkormányzata esetében nem fedezi a bevétel a kiadást, ezért további működési támogatást szükséges beterveznie a halimbai önkormányzatnak - mondta Tóbel János. - Ezen kívül a házi segítségnyújtás igénybe vétele után kell Ajkán és Halimbán az ellátottaknak térítési díjat fizetniük a szolgáltatásért, amit Ajka Város Önkormányzatának rendelete szabályoz. A térítési díj mértéke az ellátott jövedelmével arányos. Úrkúton az ottani önkormányzat döntése szerint az ellátottak nem fizetnek térítési díjat., Öcs és Szőc községekben pedig nincs igény a szolgáltatásra, mert ezeken a településeken működik a falugondnoki szolgálat, amely térítésmentesen ellátja az idősek gondozását. A kiadásokat településenként és szakfeladatonként terveztük be. Ezeket a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, felhalmozási kiadás, valamint támogatás értékű kiadások képezik. 

- Második napirendi pontként a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadta el a Tanács, amely a törvényi előírásokat figyelembe véve pontosan szabályozza többek között a társulás feladatait, hatáskörét és működését, valamint ellátandó alaptevékenységeit, mint például a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a családsegítés szakfeladatokat.

- Az ülés végén a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát és aktualizálását végeztük el. Úgy gondolom, a most elfogadott költségvetés és a szervezeti és működési szabályzat továbbra is magas színvonalú szakmai munkát, folyamatos és gazdaságos működtetést tesz lehetővé mindegyik településen - zárta mondandóját az elnökhelyettes.